Současná doba dodání je přibližně 7 pracovních dnů.

Politika ochrany soukromí

Politika ochrany soukromí obchodu Moravske Sady
https://moravske-sady.cz
("Obchod")

Vážený Uživateli!

Pečujeme o Vaši soukromí a chceme, abyste se cítili pohodlně během využívání naších služeb. Z tohoto důvodu níže Vám uvádíme nejdůležitější informace týkající se pravidel zpracovávání námi Vaších osobních údajů a o souborech cookies, které jsou používané naším Obchodem. Této informace jsou zpracovány se zohledněním GDPR, tj. obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ ("Správce")

ADAM KRZYSZTOF ROGOWSKI, podnikatel vedoucí podnikatelskou činnost s názvem Podkarpackie Sady Adam Rogowski, vepsán do Centrální evidence a informace o podnikatelské činnosti vedené ministrem příslušným pro hospodářské záležitosti a pro vedení Centrální evidence a informace o podnikatelské činnosti, DIČ 8722213637 , IČO 180792926, ul. Mickiewicza 46, 39-200 Dębica, Poland.

OSOBNÍ ÚDAJE A OCHRANA SOUKROMÍ

V případě, jestli plánujete aktivovat Uživatelský účet a využívat naše služby, budete požádán o předání nám Vaších osobních údajů.
Vaše osobní údaje jsou námi zpracovávány za výše uvedenými účely, spojenými s činností Obchodu a s poskytováním služeb, které v tomto Obchodu jsou nabízeny („Služby”).

Účel zpracovávání:

V závislosti na tom, o čem rozhodnete, účelem může být:

 • Poskytování služeb nabízených v Obchodu
 • Realizace Vaších objednávek
 • Přímý marketing v oblasti nabízených služeb, jiný než newsletter
 • Zasílání newsletteru

Základ zpracovávání:

 • Prodejní smlouva anebo činnosti prováděny na základě Vašeho nařízení, směřující k uzavření takové smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR)
 • Naše právní povinnost, např. spojená s účetnictvím (čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR)
 • Váš souhlas vyjádřen v Obchodu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR)
 • Smlouva o poskytování služeb anebo činnosti prováděny na základě Vašeho nařízení, směřující k uzavření takové smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR)
 • Náš právně odůvodněný zájem, spočívající ve zpracovávání údajů za účelem zjištění, vymáhání anebo obhájení případných nároků (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR)
 • Náš právně odůvodněný zájem, spočívající v uskutečňování přímého marketingu (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR)
 • Náš právně odůvodněný zájem, spočívající ve zpracovávání údajů pro analytické a statistické účely (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR)
 • Náš právně odůvodněný zájem, spočívající v provádění výzkumů spokojenosti zákazníků (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR)

Předání údajů:

 • Dobrovolné, ale v některých případech může být nutné z hlediska uzavření smlouvy.

Následek vyplývající z nepředání údajů:

V závislosti na účelu, za kterým údaje jsou předávány:

 • nedostatek možnosti registrace v Obchodu
 • nedostatek možnosti využívání služeb Obchodu
 • nedostatek možnosti nakupování v Obchodu
 • nedostatek možnosti obdržování informací týkajících se slev anebo zvláštních nabídek, nabízených v Obchodě

Možnost zrušení souhlasu:

 • v libovolném okamžiku

Zpracovávání údajů do okamžiku zrušení Vámi souhlasu je v souladu s právními předpisy.

OBDOBÍ ZPRACOVÁVÁNÍ

Vaše údaje budeme zpracovávat jen po období, během kterého budeme disponovat právním základem umožňujícím jejich zpracovávání, tj. do okamžiku, ve kterém:

 • budeme zproštění právní povinnosti, která nás zavazuje ke zpracovávání Vaších údajů
 • nebude existovat možnost zjištění, vymáhání anebo obhajoby případných nároků spojených se smlouvou mezi uzavřenou Obchodem a stranou
 • zrušíte souhlas se zpracováváním údajů, pokud tento souhlas byl základem zpracovávání
 • bude akceptována Vaše námitka proti zpracovávání Vaších osobních údajů - v případě, kdy základem zpracovávání Vaších údajů byl odůvodněný zájem správce anebo jestli údaje byly zpracovávány za účelem přímého marketingu

- v závislosti na tom, je aplikovatelné v daném případě a k čemu dojde později.

BEZPEČNOST ÚDAJŮ

Zpracovávajíc Vaše osobní údaje požíváme organizační a technické prostředky v souladu s příslušnými právními předpisy, včetně používání šifrovaných spojení pomocí certifikátu SSL.

VAŠE OPRÁVNĚNÍ

Přísluší Vám právo požádat o:

 • přístup k Vaším osobním údajům,
 • opravu údajů,
 • odstranění,
 • omezení zpracovávání,
 • převedení údajů k jinému správci,

A také:

 • v libovolném okamžiku podat námitku proti zpracovávání Vaších údajů:
  • z důvodů spojených s Vaší zvláštní situací – v případě týkajících se Vás osobních údajů zpracovávaných na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR (tj. na základě právně odůvodněných zájmů realizovaných správcem),
  • pokud osobní údaje jsou zpracovávány pro potřeby spojené s přímým marketingem, v rozsahu, v jakém zpracovávání je spojeno s takovým přímým marketingem.

Kontaktujte nás, pokud chcete využít svá práva.

V případě, jestli zjistíte, že Vaše údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, můžete podat stížnost k dozorčímu orgánu.

SOUBORY COOKIES

Náš Obchod, stejně jako většina internetových stránek, používá tzv. soubory cookies. Tyto soubory:

 • jsou ukládány v paměti Vašeho zařízení (počítače, telefonu, atd.)
 • umožňují Vám mj. používání všech funkcí Obchodu
 • nezpůsobí změny v nastaveních Vašeho zařízení

Používajíc příslušné opce Vašeho prohlížeče, v libovolném okamžiku můžete:

 • odstranit soubory cookies
 • blokovat používání souborů cookies v budoicnosti

V tomto Obchodu soubory cookies jsou používány za účelem:

 • pamatování na informace o Vaše aktivitě
 • spojeným se statistikou
 • marketingovým
 • zpřístupnění funkcí Obchodu

Aby získat informace týkající toho, jakým způsobem řídit soubory cookies, včetně toho jak vypnout obsluhu ve Vašem prohlížeči, můžete využít soubor pomoci Vašeho prohlížeče. S informacemi týkajícími se této záležitosti můžete se seznámit stlačujíc tlačítko F1 v prohlížeči. Kromě tohoto příslušné pokyny můžete najít na následujících podstránkách, v závislosti na prohlížeči, který používate:

Další informace týkající se souborů cookies najdete ve Wikipedii.

EXTERNÍ SLUŽBY / ODBĚRATELE ÚDAJŮ

Využíváme služby poskytované externími dodavateli, kterým Vaše údaje můžou být předávány. Níže je uveden seznam potenciálních odběratelů Vaších údajů:

 • dodavatel softwaru nutného k provozování internetového obchodu
 • dodavatel platebních služeb
 • účetní kancelář
 • osoby spolupracující s námi na základě občanskoprávních smluv, podporující naši běžnou činnost
 • příslušné veřejné orgány v rozsahu, v jakém Správce je zodpovědný zpřístupnit takovým orgánům údaje

PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO STÁTŮ MIMO EVROPSKOU UNII

V souvislosti s výše zmíněným, Vaše osobní údaje můžou být také zpracovávány subjekty sídlící mimo Evropskou unii. Příslušnou úroveň ochrany Vaších údajů, včetně používání příslušných zabezpečení, zajistí

 • účast těchto subjektu na štítu EU-USA na ochranu soukromí, který byl schválen rozhodnutím Evropské komise jako soubor pravidel zajišťujících příslušnou ochranu Vašeho soukromí

KONTAKT SE SPRÁVCEM

Chcete využít Vaše oprávnění týkající se osobních údajů?

Možná chcete jen zeptat se na něco, což je spojeno s naší Politikou ochrany soukromí?

Zašlete zprávu na mailovou adresu:

obchod@moravske-sady.cz

 

 

nahoru
Shop is in view mode
Zobrazit plnou verzi stránky
Sklep internetowy Shoper.pl