Současná doba dodání je přibližně 10 pracovních dnů.

Vrácení a reklamace

Odstoupení od smlouvy

Pokud jste spotřebitel – máte zpravidla právo odstoupit od smlouvy na dálku .

Odstoupit od smlouvy můžete zasláním prohlášení o odstoupení od smlouvy např. e-mailem zaslaným na adresu: obchod@moravske-sady.cz

Vrácené zboží nám ihned vraťte na následující adresu: ul. Mickiewicza 46, 39-200 Dębica, Poland , nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy jste od smlouvy odstoupili.

Od smlouvy můžete odstoupit do 14 dnů .

Čtrnáctidenní lhůta pro odstoupení od smlouvy začíná běžet:

 • pro smlouvu, ve které věc vydáváme, povinnost převést její vlastnické právo - od převzetí věci vámi nebo vámi určená třetí osoba s výjimkou dopravce,
 • pro digitální obsah - ode dne uzavření smlouvy.

Pro dodržení lhůty stačí zaslat vyjádření před jejím uplynutím.

Vámi provedené platby, včetně nákladů na dodání zboží za podmínek stanovených v předpisech, Vám budou vráceny neprodleně, nejpozději však do 14 dnů ode dne obdržení prohlášení o odstoupení od smlouvy.

Můžeme zadržet vrácení platby, kterou jsme od vás obdrželi, dokud neobdržíme zboží zpět nebo neposkytnete důkaz o jeho zaslání zpět, podle toho, co nastane dříve.

Pamatujte, že právo na odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku nemá mimo jiné spotřebitel ve vztahu ke smlouvě:

 • ve kterém je předmětem služby neprefabrikovaný předmět vyrobený podle specifikací spotřebitele nebo k uspokojení jeho individuálních potřeb,
 • ve kterém je předmětem služby položka, která se rychle kazí nebo má krátkou dobu použitelnosti,
 • ve kterém je předmětem služby věc dodávaná v uzavřeném obalu, kterou po otevření obalu nelze vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů, pokud byl obal po doručení otevřen. ,
 • kde jsou předmětem služby zvukové nebo obrazové záznamy nebo počítačový software dodaný v uzavřeném obalu , pokud byl balíček po doručení otevřen
 • na dodání digitálního obsahu nezaznamenaného na hmotném nosiči, pokud plnění začalo s výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a poté, co byl podnikatel o ztrátě informován. o právu na odstoupení od smlouvy.

Podrobné informace o odstoupení od smlouvy naleznete v našem Prodejním řádu.

Stížnosti

Jste-li Spotřebitel a ukáže se, že zboží zakoupené u nás má vady, máte právo na reklamaci na základě záruky. Stížnost zašlete nejlépe na následující e-mailovou adresu: obchod@moravske-sady.cz nebo poštou na následující adresu ul. Mickiewicza 46, 39-200 Dębica, Poland .

Reklamované zboží zašlete na adresu: ul. Mickiewicza 46, 39-200 Dębica, Poland

Vzhledem k závadě můžete požádat:

 • výměna věcí za jednu bez vad,
 • odstranění závady,

nebo učinit prohlášení o:

 • snížení ceny,
 • odstoupení od smlouvy - v případě věcné vady.

Jsme odpovědní za vady zjištěné do dvou měsíců od data dodání položky.

Zpravidla můžete reklamovat do jednoho měsíce od zjištění závady , avšak lhůta pro uplatnění reklamace nemůže skončit dříve, než uplyne záruční lhůta prodejce.

Vaši stížnost posoudíme (odpovíme na ni) do 14 dnů od data, kdy vaši stížnost obdržíme.

Více informací o stížnosti naleznete v našich prodejních řádech.

nahoru
Shop is in view mode
Zobrazit plnou verzi stránky
Sklep internetowy Shoper.pl